CHÍNH SÁCH‎ > ‎

Chính sách và Quy định chung

www.phuclanhtravel.com.vn  là website bán hàng dịch vụ du lịch trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc thương hiệu PHÚC LÀNH TRAVEL.

Khách hàng tham gia giao dịch trên www.phuclanhtravel.com.vn  là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên www.phuclanhtravel.com.vn  bao gồm các dịch vụ du lịch.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên www.phuclanhtravel.com.vn  phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.  PHÚC LÀNH TRAVEL  sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên www.phuclanhtravel.com.vn.

Bằng việc tham gia giao dịch trên www.phuclanhtravel.com.vn, khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử http://www.phuclanhtravel.com.vn/ đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.

Comments