CHÍNH SÁCH‎ > ‎

Hình thức thanh toán

Chuyển tiền vào TK Công ty nếu Hợp đồng có giá trị trên 20 triệu đồng

Chuyển tiền vào TK Cá nhân nếu Hợp đồng cá giá trị nhỏ hơn 20 triệu đồng
Comments