GIỚI THIỆU‎ > ‎

Hoạt động vì Cộng đồng

Từ thiện
- Trẻ em mồ côi, người già neo đơn tại đảo Nam Du
- Trẻ em mồ côi, người già neo đơn tại Chánh Phú Hòa
- Tham gia từ thiện cùng nhóm Nụ Cười Hạnh Phúc - PY

Tài trợ học bổng
- Trường Tiểu học Hòa Đồng
- Trường THCS Nguyễn Thị Định
- Trường THPT Lê Hồng Phong
- Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
- Trường TCN Việt Giao
- Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức
Comments