KHÁCH HÀNG‎ > ‎

Những câu đố về các nhà thờ tại Việt Nam

1. Nhà thờ nào cao nhất Việt Nam?
A. Nhà thờ Phát Diệm
B. Nhà thờ Lãng Vân
C. Nhà thờ Núi

2. Thành phố nào có nhà thờ Con Gà nổi tiếng?
A. Đà Lạt (Lâm Đồng)
B. Đà Nẵng
C. Cả 2 thành phố trên

3. Nhà thờ nào lưu giữ sách quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam?
A. Nhà thờ Phủ Cam
B. Nhà thờ Mằng Lăng
C. Nhà thờ Lớn Hà Nội

4. Tháp chuông nhà thờ lớn nhất Việt Nam ở đâu?
A. Nhà thờ Đức Bà
B. Nhà thờ Đá
C. Nhà thờ Lớn Hà Nội

5. Nhà thờ chánh tòa Kon Tum còn có tên gọi nào khác?
A. Nhà thờ gỗ
B. Nhà thờ đá
C. Nhà thờ gốm

6. Nhà thờ Lớn Hà Nội được xây dựng theo kiến trúc nào?
A. Gothic
B. Baroque
C. Roman

7. Nhà thờ Núi là điểm đến hút khách ở tỉnh nào?
A. Khánh Hòa
B. Ninh Bình
C. Quảng Nam
(Theo VNEpress)
Comments