KHÁCH HÀNG‎ > ‎

Tây Ninh - điểm đến Nam Bộ của nhiều cái 'nhất'

1. Đâu là ngọn núi cao nhất Nam Bộ?
A. Núi Bà Đen
B. Núi Cấm
C. Núi Chứa Chan


2. Khu du lịch Ma Thiên Lãnh được hình thành bởi 3 ngọn núi nào?
A. Núi Bà Đen, núi Heo, núi Chứa Chan
B. Núi Bà Đen, núi Bà Rá, núi Chứa Chan
C. Núi Bà Đen, núi Heo, núi Phụng


3. Nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới có tên gì?
A. Ga Bà Nà
B. Ga Bà Đen
C. Ga Hoàng Liên


4. Tượng Phật trên núi Bà Đen vừa lập kỷ lục gì?
A. Tượng Phật bằng đồng cao nhất châu Á
B. Tượng Phật bằng vàng cao nhất châu Á
C. Tượng Phật bằng đồng cao nhất thế giới


5. Tòa thánh Tây Ninh là công trình tôn giáo lớn nhất của đạo nào?
A. Đạo Phật
B. Đạo Tin Lành
C. Đạo Cao Đài


6. Đâu là hồ nước lớn nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á?
A. Hồ Trị An
B. Hồ Dầu Tiếng
C. Hồ Ba Bể


7. Tháp cổ nào ở Tây Ninh lưu giữ văn hóa Óc Eo?
A. Tháp Chóp Mạt
B. Tháp Bình Thạnh
C. Cả 2 tháp trên

(Theo Hải Nhi)
Comments