10 ngôi chùa đẹp nhất Việt Nam


1. Chùa Một Cột
2. Chùa Bái Đính
3. Chùa Ba Vàng
4. Chùa Thiên Mụ
5. Chùa Linh Ứng Sơn Trà
6. Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt
7. Chùa Bửu Long
8. Chùa Vĩnh Tràng
9. Thiền viện Trúc Lâm phương Nam
10. Chùa Xiêm Cán

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁC ĐIỂM DU LỊCH MỚI, ĐỘC VÀ LẠ TẠI VIỆT NAM

Comments