10 nhà thờ đẹp nhất Việt Nam


1. Nhà thờ cha Diệp
2. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
3. Nhà thờ Tân Định
4. Nhà thờ Con Gà Đà Lạt
5. Nhà thờ Đá Nha Trang
6. Nhà thờ gỗ Kontum
7. Nhà thờ La Vang
8. Nhà thờ Phát Diệm
9. Nhà thờ Đá Sapa
10. Nhà thờ Lớn Hà Nội

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁC ĐIỂM DU LỊCH MỚI, ĐỘC VÀ LẠ TẠI VIỆT NAM

Comments