Những điểm du lịch hành hương Phật giáo nổi tiếng Việt Nam

Tour hành hương Phật giáo – Alibaba Tours
1. Chùa Hương (Hà Nội)
2. Chùa Đồng Yên Tử (Quảng Ninh)
3. Chùa Bái Đính (Ninh Bình)
4. Chùa Tam Chúc (Hà Nam)
5. Quan Âm Phật Đài (Bạc Liêu)

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁC ĐIỂM DU LỊCH MỚI, ĐỘC VÀ LẠ TẠI VIỆT NAM

Comments