Những điểm du lịch hành hương tôn giác khác nổi tiếng tại Việt Nam


Lễ hành hương tháng 5 tại Trung tâm Toàn Quốc Thánh Mẫu La Vang - Mẹ La Vang
1. Thánh địa La Vang
2. Điện Bà (Tây Ninh)
3. Miếu Bà Chúa Xứ (An Giang)
4. Nhà thờ Tắc Sậy (Bạc Liêu)
Comments