Những điểm du lịch hành hương tôn giác khác nổi tiếng tại Việt Nam


Lễ hành hương tháng 5 tại Trung tâm Toàn Quốc Thánh Mẫu La Vang - Mẹ La Vang
1. Thánh địa La Vang
2. Điện Bà (Tây Ninh)
3. Miếu Bà Chúa Xứ (An Giang)
4. Nhà thờ Tắc Sậy (Bạc Liêu)

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁC ĐIỂM DU LỊCH MỚI, ĐỘC VÀ LẠ TẠI VIỆT NAM

Comments