Con gái đi du lịch một mình và những điều thú vị

21% số cô gái đi vì yêu tự do, 15% vì muốn khám phá bản thân trong khi 17% lại vì ảnh hưởng từ phim ảnh.


Nguyên Chi
Comments