Du lịch sáng tạo: Ðộc đáo, mới lạ

Theo xu hướng mới của thế giới cũng như khu vực, hiện đã có một số doanh nghiệp tiên phong xây dựng dòng sản phẩm sáng tạo làm cầu nối đưa văn hóa Việt gần hơn với du khách, tạo sức hút cho du lịch. Đặc biệt, một số địa phương còn xuất hiện nhiều công trình, sản phẩm tạo “cơn sốt” du lịch, check in như cây cầu Vàng (Bà Nà, Đà Nẵng) - công trình kiến trúc độc đáo đang là niềm khao khát được trải nghiệm của nhiều người.
Du lịch sáng tạo là cách thức để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Theo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam, Việt Nam có nhiều điều kiện và cơ hội để phát triển du lịch sáng tạo. Mặt khác, phát triển du lịch sáng tạo là yêu cầu bức thiết nhằm đa dạng hóa hệ thống, gia tăng giá trị sản phẩm du lịch; nâng cao khả năng cạnh tranh cho du lịch Việt Nam. Qua đó, bảo tồn các giá trị văn hóa, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch với thương hiệu độc đáo…
Để doanh nghiệp, địa phương xây dựng được sản phẩm du lịch sáng tạo hấp dẫn, tạo được hiệu ứng và sức lan tỏa mạnh mẽ, nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam chỉ ra rằng, chúng ta cần có cơ chế, chính sách khuyến khích dành cho các doanh nghiệp du lịch sáng tạo; đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp ứng dụng công nghệ, khoa học, tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo; thường xuyên tổ chức hội chợ, hội thảo, phát động các cuộc thi phát triển du lịch sáng tạo trên toàn quốc… nhằm nâng cao sức hấp dẫn cho du lịch Việt Nam.
Comments