Hà Nội và những mùa hoa

Đây là một cuộc triển lãm những bức ảnh về Hà Nội do quỹ Chăn Ấm tổ chức. Một hoạt động ý nghĩa và giàu tính nhân văn nhằm giúp đỡ những người dân vùng cao có một cuộc sống no ấm hơn.

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa1

 

Đường đến thần Mặt trời - tác giả Nguyễn Phú Đức

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa2

 

Hạ - tác giả Nguyễn Danh Khoa

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa3

 

Họa my - tác giả Vũ Minh Quân

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa4

 

Khoe - tác giả Hoa Lê

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa5

 

Chiều vàng - tác giả Ita Ly

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa6

 

Chờ - tác giả Vũ Minh Quân

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa7

 

Cửa Ô - tác giả Vũ Minh Quân

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa8

 

Cúc chị Cúc em - tác giả Ita Ly

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa9


Dang dở - tác giả Nguyễn Danh Khoa

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa10

 

Đêm phố - tác giả Nguyễn Danh Khoa

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa11

 

Dòng sông xanh - tác giả Nguyễn Danh Khoa

 

  

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa13

 

Lá đa - tác giả Ita Ly

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa14


Lãng đãng - tác giả Vũ Minh Quân

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa15

 

Lặng lẽ - tác giả Lâm Thanh

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa16


Lấp ló - tác giả Giang Dims

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa17

 

Lộc chồi - tác giả Nguyễn Phú Đức

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa18

 

Màu nhớ - tác giả Vũ Minh Quân

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa19

 

Màu phố - tác giả Nguyễn Danh Khoa

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa20

 

Mưa bóng mây - tác giả Lâm Thanh

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa21

 

Mùa tháng Tư - tác giả Ita Ly

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa22

 

Mùa xuân - tác giả Lâm Thanh

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa23

 

Ngọc của Rồng - tác giả Nguyễn Phú Đức

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa24

 

Ngóng - tác giả Lâm Thanh

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa25

 

Nhà thờ Lớn - tác giả Lâm Thanh

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa26

 

Những vành Nón - tác giả Nguyễn Danh Khoa

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa27


Phím đàn - tác giả Nguyễn Phú Đức

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa28

 

Thanh khiết - tác giả Vũ Minh Quân

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa29


Thu - tác giả Nguyễn Danh Khoa

 

 

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa30

 

Xuân - tác giả Vũ Minh Quân

Comments