TOUR ĐỘC LẠ

https://sites.google.com/site/phuclanhtravel0961809980/trang-chu/tour-du-lich-ngam-hoa
Thời gian: 1 - 5 ngày
Phương tiện: Đi và về bằng Ô tô
Lưu trú: Khách sạn 2 - 4*
Giá tour: 690.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng tuần

Thời gian: 1 - 3 ngày
Phương tiện: Đi và về bằng Ô tô
Lưu trú: Khách sạn 2 - 4*
Giá tour: 
590.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng tuần

https://sites.google.com/site/phuclanhtravel0961809980/trang-chu/tour-bao-loc
Thời gian: 1 - 3 ngày
Phương tiện: Đi và về bằng Ô tô
Lưu trú: Khách sạn 2 - 4*
Giá tour: 690.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng tuần

https://sites.google.com/site/phuclanhtravel0961809980/trang-chu/di-tour-doc---san-anh-dep/tour-du-lich-vung-tau
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: Đi và về bằng Ô tô
Lưu trú: 
Giá tour: 690.000 VNĐ
Khởi hành: Chủ nhật hàng tuần

TÂY NINH: ĐỘC VÀ LẠ
Thời gian:  1 ngày
Phương tiện: Đi và về bằng Ô tô
Lưu trú: 
Giá tour: 790.000 VNĐ
Khởi hành: Chủ nhật hàng tuần

Thời gian: 1 - 3 ngày
Phương tiện: Ô tô
Lưu trú: Khách sạn 2 - 4*
Giá tour: 1.990.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng tuần

Thời gian: 1 - 5 ngày
Phương tiện: Ô tô, Máy bay
Lưu trú: Khách sạn 2 - 4*
Giá tour: 1.690.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng tuần

Thời gian: 1 - 5 ngày
Phương tiện: Ô tô, Máy bay
Lưu trú: Khách sạn 2 - 4*
Giá tour: 690.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng tuần
https://sites.google.com/site/phuclanhtravel0961809980/trang-chu/tour-am-thuc-food-tour
Thời gian: 1 - 5 ngày
Phương tiện: Đi và về bằng Ô tô
Lưu trú: Khách sạn 2 - 4*
Giá tour: 790.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng tuần

https://sites.google.com/site/phuclanhtravel0961809980/trang-chu/tour-du-lich-gan-voi-dien-anh---ca-nhac
Thời gian: 1 - 3 ngày
Phương tiện: Đi và về bằng Ô tô
Lưu trú: Khách sạn 2 - 4*
Giá tour: 690.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng tuần

Thời gian: 1 - 5 ngày
Phương tiện: Ô tô, Máy bay
Lưu trú: Khách sạn 2- 4*
Giá tour: 690.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng tuần

Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: Đi và về bằng Ô tô
Lưu trú: 
Giá tour: 690.000 VNĐ
Khởi hành: Chủ nhật hàng tuần

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện: Ô tô, Máy bay
Lưu trú: Khách sạn 3*
Giá tour: 2.590.000 VNĐ/khách
Khởi hành: Hàng tuần

Thời gian: 1 - 3 ngày
Phương tiện: Ô tô
Lưu trú: Khách sạn 2*
Giá tour: 990.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng tuần

Thời gian: 1 - 5 ngày
Phương tiện: Tàu hỏa
Lưu trú: Khách sạn 2 - 4*
Giá tour: 1.790.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng tuần

Thời gian: 1 - 3 ngày
Phương tiện: Ô tô, Máy bay
Lưu trú: Khách sạn 2 - 4*
Giá tour: 690.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng tuần

Comments