Săn ảnh đẹp mùa nước nổi

Các điểm săn ảnh mùa nước nổi đẹp: Làng nổi tân Lập, Cánh đồng bất tận, KDL Gáo Giồng, Tràm Chim, Vàm Nao, Rừng tràm Trà Sư,...
Comments