Du lịch giáo dục - Educational tours

Du lịch giáo dục là một xu hướng ngày càng phổ biến trong ngành du lịch toàn cầu. Theo các học giả, Du lịch giáo dục là hoạt động du lịch kết hợp với mục đích chính là học tập. Nói cách khác, mục đích chính của loại hình du lịch này là thu thập kiến ​​thức và kinh nghiệm về các chủ đề nhất định, thay vì đi du lịch thuần túy.
Comments