TRANG CHỦ‎ > ‎

Du lịch gắn với các lễ hội (festival tour)


Hội Lim - Bắc Ninh 3N2Đ - 2.380.000 VNĐ - KH 25/02/2021
Lễ hội chùa Hương - Hà Nội 3N2Đ - 2.380.000 VNĐ - KH 01/03/2021
Lễ hội Đền Hùng - Phú Thọ 3N2Đ - 2.580.000 VNĐ - KH 20/04/2021
- Festival Huế - Huế 3N2Đ - 2.780.000 VNĐ - KH 20/06/2021
Festival Biển - Nha Trang 3N2Đ - 2.580.000 VNĐ - KH 15/05/2021
- Festival Dừa - Bến Tre 2N1Đ - 1.580.000 VNĐ - KH 08/05/2021
Lễ hội Hoa dã quỳ - Gia Lai 3N2Đ - 2.580.000 VNĐ - KH 02/12/2021
Lễ hội Hoa tam giác mạch - Hà Giang 3N2Đ - 2.380.000 VNĐ - KH 08/11/2021
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ - An Giang 2N1Đ - 1.680.000 VNĐ - KH 07/05/2021
- Lễ hội Kate - Ninh Thuận 3N2Đ - 2.380.000 VNĐ - KH 14/10/2021
- Lễ hội Sen Dolta - Đua bò - An Giang 3N2Đ - 2.280.000 VNĐ - KH 07/10/2021
- Festival Cồng chiêng - BMT - PLE - 3N3Đ 2.680.000 VNĐ - KH 08/11/2021
- Lễ hội Ok Om Bok - Sóc Trăng 2N1Đ - 1.580.000 VNĐ - KH 28/11/2021
Festival Hoa - Đà Lạt 3N2Đ - 2.580.000 VNĐ - KH 20/12/2021
- Lễ Giáng Sinh - Đà Lạt 3N2Đ - 2.180.000 VNĐ - KH 23/12/2021

DANH SÁCH NHỮNG TOUR ĐỘC LẠ KHÁC

Comments