Thăm lại chiến trường xưa

1. Thành cổ Quảng Trị
2. Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải
3. Địa đạo Vịnh Mốc
4. Nghĩa trang Trường Sơn
5. Tượng đài Mẹ Suốt
6. Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
7. Ngã ba Đồng Lộc
8. Quê Bác
9. Quảng trường Hồ Chí Minh
GIÁ TOUR: 3.480.000 VNĐ/KHÁCH
Tin tức

DANH SÁCH TOUR DU LỊCH VỀ NGUỒN VÀ THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Comments