TRANG CHỦ‎ > ‎

Farm tour- Một loại hình du lịch mới gắn liền với phát triển nông nghiệp bền vững

Farm tours là một loại hình du lịch khai thác giá trị tài nguyên du lịch nông thôn, trang trại đồn điền hay nông sản và các giá trị văn hóa của cộng đồng dân cư làm nông nghiệp, có tham gia vào công tác xúc tiến và quảng bá du lịch của địa phương cùng với các đối tượng kinh doanh trong du lịch.

https://sites.google.com/site/phuclanhtravel0961809980/trang-chu/farm-tour

Tùy theo sản phẩm đặc trưng từng vùng miền hay vụ mùa gieo trong nông nghiệp nói chung thị hiếu trải nghiệm của du khách nói riêng mà farm tours cung cấp các gói dịch vụ du lịch cụ thể khác nhau như: Apple tour, pear tour, pumpkin tour, hay vesgaetable tour, strawberry tour, fish tour…

DANH SÁCH NHỮNG TOUR ĐỘC LẠ KHÁC

Comments