TRANG CHỦ‎ > ‎

Tour du lịch gắn với các lễ hội (festival tour)


Hội Lim - Bắc Ninh 3N2Đ - 2.390.000 VNĐ - KH 08/10/2020
Lễ hội chùa Hương - Hà Nội 3N2Đ - 2.390.000 VNĐ - KH 08/10/2020
Giổ tổ Hùng Vương - Phú Thọ 3N2Đ - 2.390.000 VNĐ - KH 08/10/2020
- Festival Huế - Huế 3N2Đ - 2.390.000 VNĐ - KH 08/10/2020
Festival Biển - Nha Trang 3N2Đ - 2.390.000 VNĐ - KH 08/10/2020
- Festival Dừa - Bến Tre 2N1Đ - 1.690.000 VNĐ - KH 08/10/2020
Lễ hội Hoa dã quỳ - Gia Lai 3N2Đ - 2.590.000 VNĐ - KH 08/10/2020
Lễ hội Hoa tam giác mạch - Hà Giang 3N2Đ - 2.390.000 VNĐ - KH 08/10/2020
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ - An Giang 2N1Đ - 1.690.000 VNĐ - KH 07/05/2020
- Lễ hội Kate - Ninh Thuận 3N2Đ - 2.390.000 VNĐ - KH 08/10/2020
- Lễ hội Sen Dolta - Đua bò - An Giang 3N2Đ - 2.390.000 VNĐ - KH 07/10/2020
- Festival Cồng chiêng - BMT - PLE - 3N3Đ 2.690.000 VNĐ - KH 08/11/2020
- Lễ hội Ok Om Bok - Sóc Trăng 2N1Đ - 1.590.000 VNĐ - KH 21/11/2020
Festival Hoa - Đà Lạt 3N2Đ - 2.790.000 VNĐ - KH 20/12/2020
- Lễ Giáng Sinh - Đà Lạt 3N2Đ - 2.090.000 VNĐ - KH 23/12/2020
- Tết Dương lịch - Đà Lạt 3N2Đ - 2.390.000 VNĐ - KH 30/12/2020

DANH SÁCH NHỮNG TOUR ĐỘC LẠ KHÁC

Comments